Begroting brandschade herstelkosten

Over dit project

In het rapport wordt de ontstane schade omschreven van de bouwkundige onderdelen van de kaasmakerij/ligboxenstal. Tevens een bouwkundige als technische omschrijving gegeven van de wijze van herstel en de te gebruiken en /of toe te passen materialen en uitvoeringsmethoden.

Er is een kostenberekening opgesteld van de ontstane schade met een conclusie.

Om een en ander te verduidelijken is de bestaande situatie en de ontstane schade tevens op tekening verwerkt.

Opdrachtgever

Berkhout Boeren Kaas

Datum
Categorie
Bouw Advies